สุขภาพของผู้ชาย
สุขภาพหญิง
สิวและดูแลผิว
ระบบย่อยอาหาร
การจัดการความเจ็บปวด
การสูญเสียน้ำหนัก
กีฬาและฟิตเนส
สุขภาพจิตและระบบประสาทและสมอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สุขภาพและความงาม
เลือดและหัวใจ
สุขภาพดวงตา
ระบบต่อมไร้ท่อ
ปัญหาสุขภาพทั่วไป
Natural Health Source Shop
เพิ่มคั่นหน้า

นโยบายการ

Personal data protection Security facilities have been introduced by us for protecting your personal data when you enter, transmit or work with your personal information. Disclosure of private information and its transmission to third parties Your private information may be revealed by us only if it is necessary for: (a) securing compliance with law\'s provision or with requirements of judicial proceedings concerning our system; (b) protection of our rights or property; (c) taking immediate actions regarding personal security of our staff or consumers of services, as well as regarding public safety. Your private information which we get in our disposal when you register, may be transmitted to third parties and individuals who cooperate with us for the purpose of improving the quality of our services. Your private data will not be used for any purposes other than listed above. The e-mail address you give us when you register may be used for sending you messages or notifications about changes concerning your application, as well as for distribution of messages about events and changes which occur in the company, important information about new goods and services, etc. The possibility of canceling your subscription is also provided. The usage of "cookies" When a user visits a web-site, the file "cookie" is recorded on his computer ( if a user allows the reception of such files). If a user has already visited this website, the file cookie is read from the computer. Aside from other purposes we use cookies in order to facilitate the recording of visitors statistics. Such data help us to determine what kind of information sent to customers may provide more value for them. These data collection is carried out in a generalized form and it never concerns user\'s private information. Third parties, including Google, show the advertisements of our company on the web pages in the Internet. Third parties including Google use cookie to show advertisements based on the user\'s previous visits to our websites and their interests in web browsers. User can prohibit Google to use cookie. In order to do it, you should go to the special Google page at this address: http://www.google.com/privacy/ads/ Changes in confidential disclosure application Confidential disclosure application should be updated periodically. Thereafter the date of the previous update stated in the beginning of the document will be changed. Notifications about these changes will be placed in a conspicuous place of our web pages. Thank you for showing interest in our system! โปรดอ่านนโยบายนี้และเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณมีความหมายว่าการยอมรับของคุณเพื่อให้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ใช้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อกำหนดของข้อตกลงนี้การใช้งานคุณอาจจะไม่เข้าหรือใช้ไซต์นี้

งบในเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยา ไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้จะตั้งใจหรือควรเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ เหล่านี้เป็นเพียงความเห็นของที่ให้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น ไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้จะตั้งใจหรือหมายถึงการทดแทนการแนะนำให้แพทย์ของคุณเองหรืออื่น ๆ ทางการแพทย์ที่เป็นมืออาชีพ ถ้าคุณมีหรือสงสัยว่าคุณมีปัญหาสภาพทางการแพทย์หรือปัญหาทันทีติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ คุณไม่ควรใช้ข้อมูลในเอกสารนี้สำหรับการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคหรือยารักษาใด ๆ คุณควรจะอ่านอย่างระมัดระวังบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและป้ายชื่อ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ทั้งหมดออกแบบเว็บไซต์, ข้อความ, กราฟิก, เสียง, ซอฟแวร์และเนื้อหาอื่น ๆ และของสิ่งนั้นการเลือกและจัดวางเป็นทรัพย์สินของ Thaigood.info และมีการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ สิทธิทั้งหมดที่วัสดุดังกล่าวจะถูกสงวนไว้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ของตน ใช้งานอื่น ๆ ของวัสดุในเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือที่กล่าวข้างต้นการดัดแปลงการแจกจ่าย, การจำลองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ หรือการสร้างผลงานสืบเนื่องไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thaigood.info/, เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด .

ปฏิเสธความรับผิดชอบ Thaigood.info จะให้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของบนพื้นฐาน"จะเป็น" Thaigood.info และเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานและซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการเนื้อหาและชอบ (ร่วมกัน"บริษัท ในเครือ") ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ หรือโดยนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหารวมทั้งโดยไม่มีข้อ จำกัด ผลิตภัณฑ์ของข้อมูลหรือบริการที่นำเสนอหรือขายในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่นี้การเชื่อมโยงเว็บไซต์ (แต่ละ"เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") และใช้อย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์นี้ Thaigood.info และ บริษัท ในเครือจำกัดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นตัวแทนดังกล่าวทั้งหมดและการรับประกันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความถูกต้องของการซื้อขาย, ตรงเวลา, สมบูรณ์เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ์ Thaigood.info และ บริษัท ในเครือไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือไฟล์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะเป็นอิสระจากความเสียหายของข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสทำลายหรือการปนเปื้อนที่คล้ายกัน ไม่มีงบวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดย Thaigood.info หรือ บริษัท ในเครือจะสร้างการรับประกันไม่ได้ตั้งไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้งใด ๆ การใช้งานของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

ผลิตภัณฑ์, ข้อมูลการให้บริการและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีให้ในและผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยไม่มีข้อ จำกัด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ข้อมูลการให้บริการและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ที่มีให้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการสนทนากับการรักษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพด้านการแพทย์ ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการแพทย์และสุขภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามักจะเป็นในรูปแบบสรุปหรือการรวม มันไม่ได้เป็นตามที่ตั้งใจไว้แทนแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ของคุณหรือข้อมูลที่มีอยู่หรือในฉลากของผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ก่อนที่จะซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ข้อมูลหรือบริการบนหรือผ่านไซต์นี้รวมทั้งโดยไม่มีข้อ จำกัด ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในข้อมูลหรือบริการบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ที่คุณควรพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คุณไม่ควรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้สำหรับการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาด้านสุขภาพใด ๆ หรือเพื่อการกําหนดของยาหรือการรักษาอื่น ๆ คุณควรพูดคุยกับแพทย์หรือมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ของคุณและระมัดระวังอ่านข้อมูลที่ให้โดยผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์และหรือในฉลากของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ทั้งหมดก่อนการใช้ยาใด ๆ หรือคุณค่าทางโภชนาการ, อาหารเสริมสมุนไพรหรือ homeopathic ก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารใด ๆ โปรแกรมการออกกำลังกายหรือก่อนที่จะมีการนำการรักษาปัญหาสุขภาพใด ๆ แต่ละคนจะแตกต่างกันและวิธีการที่คุณตอบสนองกับสินค้าเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากวิธีที่คนอื่น ๆ ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Thaigood.info ไม่รับรองหรือแนะนำสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ให้บริการการโฆษณาหรือขายบนหรือผ่านไซต์นี้รวมทั้งโดยไม่มีข้อ จำกัด ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ให้บริการการโฆษณาหรือขายบนหรือผ่านไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ Thaigood.info อาจได้รับเงินค่านายหน้าหากผู้เข้าชมของเว็บไซต์นี้ซื้อสินค้า Thaigood.info จะไม่รับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดขายหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของคุณภาพหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ทำบนหรือผ่านไซต์นี้รวมทั้งการเรียกร้องใด ๆ ของคุณภาพหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ทำบนหรือผ่านไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณจะได้รับคำแนะนำว่าเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้อาจมีวัสดุหรือข้อมูลที่บางคนอาจพบว่าพอใจหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจริง, ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงหรือว่า เป็นหมิ่นประมาท, ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายอย่างอื่น Thaigood.info ชัดไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่กฎหมายความเหมาะสมหรือถูกต้องของข้อมูลใด ๆ และสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ และการบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ Thaigood.info ต้องการให้คุณทราบว่าเมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยง (รวมทั้งป้ายโฆษณา) ซึ่งจะนำคุณไปบุคคลที่สามเว็บไซต์ที่คุณจะต้องมีบุคคลที่สามเช่น'นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอแสดงความนับถือ
เว็บ doc ของคุณ